Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

không có tóm lược sửa đổi
(Thay đổi từ ngữ phù hợp hơn, "Trung Quốc cổ đại" chứ không phải "nước nhà".)
{{ Chú thích trong bài}}
'''Tiết Lễ''' (''薛禮'', 613-683),tự '''Nhân Quý''' (''仁貴'', còn đọc là '''Nhơn Quý'''), là một danh tướng thời [[nhà Đường]], phục vụ qua 2 triều vua [[Đường Thái Tông]] và [[Đường Cao Tông]]. Ông được phong soái trong cả hai thời kì chinh Đông và một thời gian của thời kì chinh Tây cùng [[Tiết Đinh San]]. Ông được biết đến nhiều bởi hình tượng nhân vật tiêu biểu trong văn hoá phim ảnh và kinh kịch [[Trung Quốc]]. Ông đồng thời là nền tảng cho Tiết Gia Quân và tất cả nhân tài nhằm giữ vững hoà bình cho Trung Quốc cổ đại.
 
{{ Chinh Đông }}
Năm 628 dưới triều Đường Thái Tông, Đông Đột Quyết lấn sang bờ cõi với mục đích chính lĩnh toàn mạng phía Đông nhà Đường nhưng chính xác hơn nhầm tìm địa thế thuận lợi để đánh chiếm [[Trường An]]. Tướng Thiết Thế Vân của Đột Quyết được phong soái cùng 50 vạn binh sang xâm lược.
 
== Thân thế ==
Người dùng vô danh