Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Hiếu Tông)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox royalty
|name= Hiếu Thành Kính hoàng hậu
| native name = 孝成敬皇后
|image= 孝康敬皇后.jpg
|succession= [[Hoàng hậu]] [[nhà Minh]]
|reign=1487-1505 1487 - 1505
|predecessor= [[Hiếu Trinh Thuần hoàng hậu]]
|successor= [[Hiếu Tĩnh Nghị hoàng hậu]]
|succession1= [[Hoàng thái hậu]] [[nhà Minh]]
|reign1=1505-1541 1505 - 1541
|predecessor1= [[Hiếu Trinh Thuần hoàng hậu]]
|successor1= [[Hiếu An hoàng hậu]]
|spouse= [[Minh Hiếu Tông]]
|issue= [[Minh Vũ Tông]]<br/>[[Chu Hậu Vĩ]]<br/>[[Thái Khang công chúa]]
|posthumous name=<font color = "grey">Hiếu Thành Tĩnh Túc Trang Từ Triết Ý Dực Thiên Tán Thánh Kính hoàng hậu</font><br>孝成靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后
|father= [[Trương Loan]]
|mother= [[Kim phu nhân]]
|date of birth= [[1471]]
|date of death= {{death year and age|1541|1471}}
|place of burial=[[ Thái lăng]] (泰陵)
}}
 
1.131

lần sửa đổi