Khác biệt giữa các bản “Antiochos I Soter”

không có tóm lược sửa đổi
{{s-hou|[[ Đế chế Seleucid |Nhà Seleucid]]||324 TCN||261 TCN}}
{{s-bef|before=[[Seleukos I Nikator]]}}
{{s-ttl|title=[[Danh sách vua của Ba Tư| Vua nhà SeleucidSyria]]|years=281–261 TCN}}
{{s-aft|after=[[Antiochus II Theos|Antiochos II Theos]]}}
{{end}}