Mở trình đơn chính

Các thay đổi

== Liên kết ngoài ==
* [http://disneychannel.com/phineasandferb Phineas and Ferb - Disney Channel]
* [http://www.perryfresh.com/ nguồn Phineas and Ferb]
* {{imdb title|852863|Phineas and Ferb}}
{{Disney Channel Original Series}}