Khác biệt giữa các bản “Thiên long bát bộ (phim truyền hình 1997)”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:10.8282852)
*[[Trần Hạo Dân]] - [[Đoàn Dự]]
*[[Phàn Thiếu Hoàng]] - [[Hư Trúc]]
*[[Lý Nhược Đồng]] - [[Vương NgọcNgữ Yến|Vương NgYên]]ữ Yên
*[[Mạch Trường Thanh]] - [[Du Thản Chi]]
*[[Lưu Cẩm Linh]] - [[A Châu (nhân vật Kim Dung)|A Châu]]
*Lưu Ngọc Thúy - [[A Tử]]
*Triệu Học Nhi - [[Mộc Uyển Thanh]]
*Hà Mỹ Điền - Chung Linh
*Huỳnh Kỷ Doanh - công chúa Văn Xuyên
Người dùng vô danh