Khác biệt giữa các bản “Tô Thùy Yên”

n
*Một số sáng tác của Tô Thùy Yên: [http://www.thivien.net/T%C3%B4-Thu%E1%BB%B3-Y%C3%AAn/Th%C6%A1-tuy%E1%BB%83n-1995/group-3YuCJNW5VWF3SWDqLImDCQ ''Thơ tuyển''] (tập thơ, 1995), [http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=10615&rb=08 ''Thắp tạ''] (tập thơ, 2004)
*[http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=4367&rb=0102 Thi sĩ, kẻ nhuốm bệnh thời khí trước tiên và khỏi bệnh sau cùng], Phan Nhiên Hạo phỏng vấn Tô Thùy Yên, Talawas, 2005.
 
[[Thể loại:Nhà thơ Việt Nam]]