Khác biệt giữa các bản “Danh sách nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long ký”

 
Triệu Mẫn là người Mông Cổ tên thật của cô là Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ cô và anh cô là Khố Khố Đặc Mộc Nhĩ rất quái dị: Nói tiếng Hán và thích mặc trang phục của người Hán. Lúc đầu và Trương Vô Kỵ là kẻ thù của nhau nhưng sau này cô phản bội cha và anh để đến với Trương Vô Kỵ
== Bang Phái giang hồ ==
Câu chuyện là sự tranh giành của các thế lực Triều Đình và Giang Hồ, khởi đầu từ âm mưu chia rẽ nhằm làm suy yếu võ lâm của Nhữ Dương Vương Phủ. Trong giang hồ chia thành 2 phe "chính - tà" . Chính phái đại diện bởi Lục Đại Phái: Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động, Tà Phái bị hiểu lầm do triều đình ly gián là Minh Giáo và Thiên ưng giáo được phe chính phái gọi là "Ma giáo " ngoài ra là các thế lực ít can dự tranh chấp giang hồ như Cổ Mộ phái, Linh xà đảo,...
 
=== Minh Giáo: ===
* từ Ba Tư truyền sang, có tục thờ lửa, còn gọi là Bái Hỏa Giáo, giang hồ không hiểu gọi là Ma giáo, tinh thần giáo phái này là nghĩa hiệp giúp yếu, luôn đối đầu với triều đình Mông cổ, phái này vừa có nhiều cao thủ, vừa có nhiều giáo dân, quân đội... trở thành thế lực hùng mạnh nhất Giang hồ,
* giáo chủ: Trương Đính thiên, Trương Vô kỵ, Dương Tiêu
* Tổng Đàn: đỉnh Quang Minh, Tây Vực
* Môn hạ: Tả Hữu sứ giả, Tứ đại Pháp vương hộ giáo, Ngũ tản nhân, Ngũ hành kỳ chủ....Thường Ngộ Xuân, Chu Nguyên Chương
* Tổ chức: Ngũ Hành Kỳ, Thiên địa phong lôi tứ môn
* Báu vật trấn giáo: Thánh hỏa Lệnh
* Tuyệt kĩ trấn giáo: càn khôn đại na di
 
=== Thiếu Lâm Tự: ===
* Nằm trên núi Thiếu Thất sơn, xây từ thời Nam Lương - Bắc Ngụy, là thánh địa Phật giáo, võ học Trung Nguyên, Phượng trượng Thiếu Lâm đồng thời cũng là lãnh tụ quần hùng trung nguyên. Phái này có võ học tinh thâm bậc nhất, môn đệ Xuất gia đông đảo, đệ tử tục gia nổi tiếng khắp giang hồ, vì không có nhân mã quân đội nên tiềm lực không sánh bằng Minh giáo, triều đình nhưng vẫn là môn phái đệ nhất thiên hạ.
* Trụ Xứ: Dãy Tung Sơn - tỉnh Hà Nam, Trung Nguyên
* Phương Trượng: Khổ thừa thiền sư, Thiên Minh thiền sư,....Không Kiến thần tăng, Không Văn thần tăng...
* Cao thủ: Khổ trí, Vô Sắc, Vô tướng, giác Viễn, Tâm thiền Đường thất lão, Độ ách, Độ Kiếp, Độ Nạn, Không Trí, Không Tính,...Các hoàng y lão tăng trong Đạt Ma viện, ...
* Môn hạ: Viên Âm, Viên nghiệp, Tuệ Thông, Tuệ Quang,...
* Môn Hạ tục gia: Đa hùng tí Đô Đại Cẩm - Long Môn tiêu cục Tổng tiêu đầu,
* Tuyệt học: Cửu Dương thần công, 72 tuyệt kĩ, Long trảo Thủ, Kim cang bất Hoại thể,......Đại Vi Đà chưởng,
 
=== Võ Đang: ===
* Phái này xuất hiện khoảng vài chục năm trên giang hồ, do 1 đệ tử tục gia Thiếu Lâm là Trương quân Bảo đệ tử của giác viễn thiền sư, sau làm đạo sĩ tục gọi Trương Tam Phong. Tuy xuất hiện muộn nhưng võ công lại nổi trội, đại diện cho Đạo giáo nên được võ lâm rất kính ngưỡng, sau này Trương Tam Phong tuổi cả trăm năm được tôn làm Chân Nhân (tiên trưởng) nên phái này đôi khi còn được tề danh với Thiếu Lâm làm lãnh tụ quần hùng.
* Trụ xứ: Núi Võ Đang, gần sông Hán thủy tỉnh Hồ Bắc
* Tổ Sư: Trương Chân Nhân
* Trưởng môn: Du Liên Châu (võ công cao nhất trong thất hiệp)
* Cao thủ: Tống viễn kiều, Ân Lê Đình (Ân lợi hanh) , Du Đại Nham, Trương Tòng khê (đa mưu túc trí nhất) , Trương thúy Sơn, Mạc thanh Cốc, Tống Thanh thư,
* Bảo bối trấn phái: Đôi thiết La hán chùa Thiếu Lâm
* Tuyệt kĩ: Cửu Dương thần công, Thái cực quyền, Thái Cực kiếm, Chân võ Thất Tuyệt trận, Thê vân tung...Chấn Sơn Chưởng, Hổ trảo tuyệt Hộ thủ, Thuần Dương Vô cực công,
 
=== Cổ Mộ Phái: ===
* Phái này xuất hiện từ thời Bắc Tống tổ sư là Lâm Chiêu Anh võ công trác Tuyệt nhưng giang hồ ít ai biết đến, nó là gạch nối giữ 2 bộ truyện Ỷ thiên Đồ Long ký và Thần Điêu hiệp Lữ, thâm chí là cả Anh Hùng Xạ Điêu. Trong truyện này phái này rất mờ nhạt nhưng lại quan trọng vô cùng từ đầu câu chuyện với 2 vị tổ sư Trương Quân bảo, quách Tương khi còn nhỏ tới việc Hoàng Y nữ nhân ra tay can thiệp lúc kết chuyện nhắc lại uyên nguyên của cả 2 báu vật Đồ Long Đao, ỷ Thiên Kiếm.
* Địa điểm: ngôi Cổ Mộ xây cất tinh xảo do Vương trùng Dương chân nhân phái Toàn chân xây cất ở núi Chung Nam
* Môn chủ: Lâm Chiêu Anh, sư phụ của Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ,.. Hoàng Y nữ nhân
* cao thủ: Thần Điêu Đại Hiệp, Lý Mạc Sầu,....
* Tuyệt kĩ: Cửu Dương thần công, Cửu âm chân kinh, Ngọc Nữ Tâm kinh,....
 
=== Nhữ Dương Vương Phủ: ===
* Đại diện Triều đình chuyên dẹp loạn và tiêu diệt sự chống đối từ Giang hồ võ lâm, có quân đội, cao thủ dướng trướng vô số, là lực lượng vô cùng mạnh mẽ chỉ có Minh giáo mới địch nổi
* Vương phủ: Nhữ Dương Vương, Thế tử Vương Bảo Bảo, Quận chúa Triệu Minh (Mẫn) , Vương phi...
* Môn Hạ: Huyền Minh Nhị lão Lộc trượng khách, Hạc bút ông, Khổ đầu đà(Phạm dao) , A đại, A Nhị, A Tam, Thần Tiễn Bát hùng, Maha Ba tư, Ôn ngọa nhi, Hắc lâm bát phu, Thành Côn (viên Chân)
* Bảo bối: hắc Ngọc đoạn tục cao,..Đồ Long Đao (do Nhữ Dương vương tiến công nhằm gây tranh đoạt giang hồ)
 
=== Thiên ưng giáo: ===
Sau khi Trương Đính thiên giáo chủ Minh giáo chết đột ngột, các hộ giáo vương tranh nhau làm giáo chủ, nên Bạch My Ưng Vương đã tách ra lập nên Thiên ưng giáo, khi cháu ngoại Trương Vô kị của lão chấn Hưng Minh giáo thì Thiên ưng giáo lại trở về làm 1 Kỳ trong Minh giáo cùng với Ngũ hành Kỳ vốn có của Minh giáo. Tổ chức của phái này cũng giống Minh giáo tuy quy mô nhỏ hơn nhưng cũng nhiều cao thủ, binh mã thế lực khá mạnh.
* giáo chủ: Ân Thiên Chính
* Phó giáo chủ: Ân Dã vương
* Cao thủ: Lý Thiên Viên (sư đệ Ân thiên chính) , Ân Tố Tố, Thường Kim bằng , Bạch Quy Thọ, Ân vô lộc, Ân Vô thọ, Ân Vô Phúc,
* Tổ chức: Nội Tam Đường (Thiên Vi Đường, Tử vi Đường,Thiên thị Đường) , Ngoại Ngũ Đàn (Chu Tước Đàn, Huyền vũ Đàn, Bạch hổ Đàn, Thanh Long Đàn, Thần xà Đàn)
* Bảo Bối: Đồ Long Đao (sau nhiều năm biệt tích, thanh đao này vốn lại do Thiên ưng giáo truy tầm và bố cáo ra thiên hạ) .
* Tuyệt kĩ: Ưng Trảo công
 
=== Thiếu Lâm Tây Vực: ===
* Do 1 vị hỏa công đầu đà (sư làm bếp) trong Thiếu Lâm do hay bị bức bách nên oán hận, hoc trộm võ công rồi đánh chết giám quản bếp, đánh bại cả cao tăng Thiếu Lâm sau đó Khổ Tuệ thiền sư thủ tọa La hán Đường vì tranh chấp trong môn phái xuống núi đến Tây Vực lập nên phái này, tuy không có bề dày như Thiếu lâm chính tông nhưng cao thủ rất nhiều và tài ba không kém phái gốc.
* Tổ sư:Khổ tuệ thiền sư
* Cao thủ: Phan thiên canh, Phương thiên lao, vệ Thiên Vọng
* Tuyệt kĩ:
 
=== Kim Cang Môn: ===
* Khi Khổ Tuệ thiền sư sang Tây vực thì Hỏa công đầu đà cũng đến tây vực và lập ra phái Kim Cương Môn võ công cũng từ Thiếu Lâm, tuy vậy nhân cách tính tình của họ không tốt, các đệ tử đời sau tuy võ công cao cường nhưng lại phục vụ triều đình chống lại giang hồ, gây nên thương tích cho Du Đại Nham và mẫu thuẫn cho Thiếu Lâm chính phái với Võ Đang trong suốt nhiều năm sau này....
* Sư tổ: Hỏa Công Đầu Đà
* Môn hạ: A Tam, Cương Tướng (đóng giả sư Thiếu lâm ám sát Trương Tam Phong)
* Bảo bối: hắc ngọc đoạn tục cao
* Tuyệt Kĩ: Đại lực kim cang chỉ
 
=== Nga My: ===
* Xuất hiện cùng thời với phái Võ Đang, đa số là nữ nhân và cũng chỉ có nữ nhân mới là trưởng môn. Tổ sư phái này là quách Tương nữ hiệp con gái 2 đại hiệp quách Tĩnh, Hoàng dung, từ nhỏ vị này đã học được võ công từ các tiền bối như: Hoàng Lão tà, Chu bá thông, Kim Luân quốc sư, thần điêu đại hiệp, giác viễn thiền sư chùa thiếu Lâm...có thể nói phái này có nguồn gốc võ công đang dạng rộng khắp và cũng là 1 gạch nối giữa 3 bộ truyện Ỷ thiên, Thần Điêu, Anh hùng xạ điêu. Tuy võ công bác đại tinh thâm nhưng sau đời tổ sư thú nhất thì không có ai nổi trội vì vậy thanh danh kém cả Võ đang, tuy thế có thanh Ỷ thiên kiếm gia truyền nên trên giang hồ tựa như xếp thứ 3 trong các đại môn phái.
* Tổ sư: Tiểu đông tà quách Tương nữ hiệp
* Trưởng Môn: Diệt tuyệt sư thái, Chu chỉ Nhược
* Môn hạ: Cô Hồng tử, Kỷ hiểu Phù, Đinh Mẫn Quân, Tĩnh Hư sư thái, Tĩnh huyền,
* Bảo vật trấn phái: Ỷ thiên Kiếm,
* Tuyệt Kĩ: Cửu Dương thần công,
 
=== Cái Bang: ===
 
=== Côn Lôn: ===
* ngụ trên dãy Côn Lôn ở phía tây, mang màu sắc Đạo giáo, chuyên về kiếm pháp, kiếm trận là 1 phái nổi danh lớn, lâu đời và có danh tiếng trên Giang hồ Ngang với Nga My, chỉ đứng sau Thiếu lâm, Võ Đang.
* Trưởng Môn: Côn Lôn tam thánh Hà Túc Đạo,...Tây hoa tử, Hà thái Xung
* Cao thủ: Tưởng Đào, Cao tắc thành, thiểm Điện nương nương,Ban thục nhàn
* Tuyệt Kĩ: Côn lôn kiếm pháp, Hàn Mai kiếm trận,
 
=== Hoa Sơn: ===
 
=== Linh xà Đảo: ===
* Không phải một môn phái bang hội, nhưng lại là thế lực có tiếng tăm trên giang hồ
* Đảo chúa: Ngân Diệp tiên sinh họ Hàn, Hàn Phu Nhân - Kim hoa Bà bà (Tử Sam Long Vương, Thánh nữ ba tư Đại Ỷ Ty) , con gái của 2 đảo chủ là Tiểu Chiêu (thánh nữ ba tư)
* Môn hạ: Ân Ly
 
=== Thánh giáo Ba tư: ===
 
=== Không Động: ===
* Là phái lớn trên giang Hồ, Tạ tốn ăn cắp tuyệt kĩ phái này rồi tu luyện để báo thù Thành Côn gây ra biết bao vu án lớn chấn động, tuy thế trong phái không có nhân tài kiệt xuất
* trưởng Môn: Đường Văn lượng
* Cao Thủ: Không Động ngũ lão
* tuyệt kĩ: Thất thương quyền
 
=== Các Phái khác: ===
* Hải Sa Bang, Cự kình phái, Thần Quyền phái, Ngũ phượng đao cửu môn, Lương thuyền bang, Thanh Long Phái, Tam Giang bang, Long môn tiêu cục, Hổ Cứ tiêu cục, Yến vân tiêu cục, Tấn Dương tiêu cục, Vu sơn Bang,
 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh