Khác biệt giữa các bản “Seven Springs of Apink”

{{Reflist}}
 
== Liên kết ngoài ==
{{Apink}}
[https://www.youtube.com/watch?v=zI6MvzIZ3CA I don't Know on Youtube]
 
{{A Pink}}
[[Category:Apink albums]]
 
[[Category:2011 EPs]]
[[Thể loại:Album của A Pink]]
[[Category:Dance-pop EPs]]
[[Thể loại:Danh sách đĩa nhạc của nghệ sĩ Hàn Quốc]]
[[Category:Korean-language EPs]]
[[Category:Debut EPs]]
[[Category:Cube Entertainment EPs]]