Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy”

không có tóm lược sửa đổi
| Ngôn ngữ chính thức = [[Tiếng Berber]] và [[tiếng Ả Rập]] được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.<br /><br />[[Tiếng Tây Ban Nha]] và [[tiếng Pháp]] được sử dụng trong kinh tế thương mại.
| Loại chủ quyền = Đang tranh chấp chủ quyền
| Loại chính phủ = [[Dân chủ]]|
| Loại viên chức = [[Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy|Tổng thống]]<br />[[Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Ả Rập Xarauy|Thủ tướng]]
| Tên viên chức = [[Mohamed Abdelaziz]]<br />[[Abdelkader Taleb Oumar]]
| Sự kiện thành lập = Từ [[Maroc]]
| Diện tích = 266.000
Người dùng vô danh