Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vàng da”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
*Phân bạc màu, phân lỏng, sống phân
 
==Cơ chế vàng da==
* Do tăng sản xuất Bilirubin gây ra do bệnh máu, ví dụ huyết tán hoặc do rối loạn hồng cầu.
* Do rối loạn thải trừ Bilirubin gây ra do bệnh Gilbert hoặc do thiếu thải trừ, dẫn đến ư mật
 
==Nguyên nhân vàng da==
==Chẩn đoán vàng da==