Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tấm Cám”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Tấm nghe lời em, xuống ao [[tắm]] gội. Cám thừa dịp trút hết tép của Tấm vào giỏ mình rồi chạy về nhà.
 
Lên bờ, thấy giỏ trống không, Tấm ôm mặt [[khóc]] nức nở. [[Phật]] hiện lên hỏi, Tấm liền kể hết sự tình. BụtPhật bảo lấy con [[họ Cá bống trắng|cá bống]] còn sót trong giỏ về nuôi dưới [[giếng]], mỗi khi cho ăn thì gọi:
 
::''"Bống bống bang bang<br>Lên ăn [[cơm]] [[vàng]] cơm [[bạc]] nhà ta<br>Chớ ăn cơm hầm cháo hoa{{ref|no}} nhà người."''
 
Tấm về làm theo lời Bụtphật dạy. Từ ngày đó, mẹ Cám thấy Tấm hay dành một bát cơm mang ra giếng sau khi ăn, liền sinh nghi sai Cám đi rình. Biết được sự thật, hôm sau mẹ Cám bảo Tấm đi chăn [[trâu]] nơi xa{{ref|no}}, ở nhà mẹ con Cám bắt [[họ Cá bống trắng|cá bống]] của Tấm lên ăn.
 
Về nhà thấy không còn cá bống, Tấm lại khóc. BụtPhâyt hiện lên, Tấm kể lại đầu đuôi. BụtPhật bảo lấy xương cá bống bỏ vào bốn cái lọ rồi đem chôn dưới bốn chân [[giường]] Tấm nằm. Tấm nghe lời BụtPhậy dạy làm ngay, nhưng không tìm thấy. Thấy thế gà lại nói:''"Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho"''.
Ít lâu sau, nhà [[vua]] mở hội. Hai mẹ con Cám cũng đi dự. Tấm muốn đi dự hội nhưng bị mẹ Cám trộn một đấu gạo với một đấu thóc bắt ở nhà nhặt cho xong, vả lại không có quần áo đẹp để đi. Tấm buồn mà khóc. BụtPhật tiếp tục hiện lên giúp Tấm. BụtPhật gọi một đàn chim sẻ xuống nhặt thóc cho Tấm trong nháy mắt, rồi bảo Tấm đào bốn cái lọ ngày trước chôn ở dưới bốn chân giường lên. Tấm đào lên thì thấy bốn cái lọ chứa đầy quần áo đẹp, một đôi hài thêu kim tuyến óng ánh, lại có một con [[ngựa]] đầy đủ yên cương. Tấm thay quần áo rồi cưỡi ngựa đi. Lúc này, trông Tấm vô cùng xinh đẹp.
 
Lúc qua cầu, Tấm vô ý làm rơi mất một chiếc hài xuống nước. Một lát, đoàn hộ tống nhà vua đi dự hội nhặt được chiếc hài ấy. Vua ngắm chiếc hài rồi ra lệnh: "Hễ đàn bà con gái nào dự hội ướm vừa chiếc hài này thì vua sẽ [[lễ cưới|cưới]] làm vợ. Ai cũng tranh nhau ướm thử nhưng không vừa. Mẹ con Cám cũng vậy. Đến lượt Tấm ướm thử thì vừa như in. Nhà vua cho đem kiệu rước Tấm về [[cung điện|cung]] làm vợ mình trước con mắt hằn học của mẹ con Cám.
Người dùng vô danh