Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khoan”

Dưới thời [[Ngô Quyền]], Nguyễn Khoan là một hào trưởng ở vùng Tam Đái. Về quân sự, ông xây dựng thủ phủ trên gò Biện Sơn (Độc Nhĩ Sơn) và đóng đồn ở gò Đồng Đậu, chiêu mộ và huấn luyện dân binh để xây dựng lực lượng quân sự dùng khi hữu sự<ref>Sách [[Đại Việt sử ký toàn thư|Đại Việt Sử ký toàn thư]], bản Ngoại kỷ, có ghi chú: "Tam Đái nay ở vùng huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú. Nay ở xã Minh Tâm, huyện Vĩnh Lạc có di tích thành cũ, và ở xã Vĩnh Mỹ (cùng huyện) có đền thờ của sứ quân Nguyễn Khoan."</ref>. Tuy nhiên, ông cũng chú ý đến phát triển kinh tế, chủ trương khuyến khích và chăm sóc nghề nông, canh tân tập tục nông thôn. Với sự giúp đỡ của hai tùy tướng tài và hai người vợ tài giỏi, ông đã xây dựng được vùng Tam Đái được thái bình thịnh trị, nhân dân ấm no vui vẻ. Khu vực Tam Đái xưa vốn nổi tiếng trù phú với câu ca "''Nhất Tam Đái, nhị Khoái Châu''". Nay có Đồng Đậu là một di chỉ cư trú của người Việt cổ lớn nhất ở trung tâm vùng tam giác châu thổ Bắc Bộ, phạm vi diện tích phân bố rộng nhất, tầng văn hoá dày nhất, chứa đựng khối lượng hiện vật khảo cổ rất lớn và phong phú.<ref>[http://vinhphuc.tourism.vn/index.php?cat=1501&itemid=392 Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu]</ref>
 
Năm 944, [[Ngô Quyền]] qua đời. TriềuDương đìnhTam NgôKha Vươngcướp ngôi nhưng triều đình rối loạn và mất dần khả năng kiểm soát đối với các địa phương. NămLực [[965]], [[Ngô Xương Văn]] đem quân đi đánh hailượng thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình bị phục binh bắn nỏ trúng, tử trận. Thôn Đường tức Đường Lâm, thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân [[Ngô Nhật Khánh]], còn thôn Nguyễn Gia Loan thuộc phạm vi kiểm soát của sứông quân Nguyễnnhững Tháithế Bình,lực tứcchống Nguyễnđối Khoan.<ref>Xemđầu bài:tiên "Vềbị quêtriều hươngđình củahọ NgôDương Quyền"điều -quân Trầntiến Quốc Vượng - Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Hà Nội, số 101, tháng 8/1967, trđánh. 60-62</ref>
 
Năm [[965]], [[Ngô Xương Văn]] đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình bị phục binh bắn nỏ trúng, tử trận. Thôn Đường tức Đường Lâm, thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân [[Ngô Nhật Khánh]], còn thôn Nguyễn Gia Loan thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân Nguyễn Thái Bình, tức Nguyễn Khoan.<ref>Xem bài: "Về quê hương của Ngô Quyền" - Trần Quốc Vượng - Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Hà Nội, số 101, tháng 8/1967, tr. 60-62</ref>
 
Trong nỗ lực cuối cùng, [[Ngô Xương Xí]] lên kế thừa ngôi vị, nhưng bất lực trước thời cuộc nên tự lui về giữ Bình Kiều ([[Triệu Sơn]], [[Thanh Hóa]]), tự coi mình là một sứ quân. Một số tướng lĩnh, thổ hào địa phương cũng xây dựng thế lực cát cứ, hình thành [[Loạn 12 sứ quân]].