Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khoan”

Năm 944, [[Ngô Quyền]] qua đời. Dương Tam Kha cướp ngôi nhưng triều đình rối loạn và mất dần khả năng kiểm soát đối với các địa phương. Lực lượng thôn Đường Lâm của Ngô Nhật Khánh và thôn Nguyễn Gia Loan của ông là những thế lực chống đối đầu tiên bị triều đình họ Dương điều quân tiến đánh.
 
Năm [[965]], [[Ngô Xương Văn]] đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình bị phục binh bắn nỏ trúng, tử trận. ThônCác nhàn nghiên cứu xác định thôn Đường tức Đường Lâm, thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân [[Ngô Nhật Khánh]], còn thôn Nguyễn Gia Loan thuộc phạm vi kiểm soát của sứ quân Nguyễn Thái Bình, tức Nguyễn Khoan.<ref>Xem bài: "Về quê hương của Ngô Quyền" - Trần Quốc Vượng - Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Hà Nội, số 101, tháng 8/1967, tr. 60-62</ref>
 
Trong nỗ lực cuối cùng, [[Ngô Xương Xí]] lên kế thừa ngôi vị, nhưng bất lực trước thời cuộc nên tự lui về giữ Bình Kiều ([[Triệu Sơn]], [[Thanh Hóa]]), tự coi mình là một sứ quân. Một số tướng lĩnh, thổ hào địa phương cũng xây dựng thế lực cát cứ, hình thành [[Loạn 12 sứ quân]].