Khác biệt giữa các bản “Trận Mục Dã”

=Diễn biến chiến tranh=
Vua Trụ quyết định tấn công liên minh nhà Chu vào ngày 16 tháng 1 năm 1046 TCN.Theo ý kiến của Khương Tử Nha, Cơ Phát không phòng thủ mà tấn công thủ đô Triều Ca bỏ trống, Trụ trở về cứu thủ đô, trên đường về bị đánh bại tại Mục Dã. Trụ Vương tự sát, nhà Thương mất.
Trận đánh này là một trận dùng kế " vây Ngụy cứu Triệu " , tuy nhiên kế này xuất hiện trong [[trận Quế Lăng]], 693 năm sau.
 
=Kết quả=
Người dùng vô danh