Khác biệt giữa các bản “Hán Vũ Đế”

==== Xâm lược Cổ Triều Tiên ====
 
Dưới thời nhà Chu và nhà Hán, ở bán đảo Triều Tiên đã thành lập một quốc gia riêng, gọi là [[Vệ Mãn Triều Tiên|Vệ Thị Triều Tiên]]. Dưới thời trị vì của mình, Hán Vũ Đế cũng có ý định mở rộng lãnh thổ tới miền đất này. Năm [[109 TCN]], ông cử quân đánh Vệ Thị Triều Tiên và tiêu diệt được quốc gia này vào năm 108 TCN. Tại bán đảo Triều Tiên, nhà Hán cho thành lập bốn quận là Nhạc[[Lạc Lãng]], Chân Phiên, Lâm Đồn và Huyền Thố.
 
== Hậu cung và những năm cuối đời ==
Người dùng vô danh