Khác biệt giữa các bản “Thần thoại Ai Cập”

Tẩy trống trang
(Tẩy trống trang)
{{wiki hóa}}
{{Thiếu nguồn gốc}}
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ 2009-04-13]]
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo]]
 
Thần thoại Ai Cập có lẽ nên bắt đầu bằng cách nói tới các vị thần. Ai Cập có tất cả : 76 vị thần cai quản 3 nơi.
 
( Aker, Amenhotep, son of Hapu, Amentit, Ammit, Amun, Anhur, Anput, Anubis, Anuket, Apep, Apis, Aten, Atum, Banebdjed, Bastet, Bat (mythology), Behedeti, Bennu, Buchis, Chnum, Geb, Hapy, Harpocrates, Hathor, Hatmehit, Hedj-Wr, Heh, Heqet, Heryshaf, Horus, Iabet, Imhotep, Imiut, Isis, Iusaaset, Iwnit, Khepri, Khnum, Khonsu, Maat, Menthu, Meretseger, Meskhenet, Min, Mnevis, Mut, Nefertum, Neith, Nekhbet, Nephthys, Nun, Nut, Osiris, Ptah, Qed-Her, Ra, Satis, Sekhmet, Serapis, Serket, Seshat, Seth, Shu, Sobek, Sokaris, Sopdet, Souls of Pe and Nekhen, Taweret, Tefnut, Thoth, Two Ladies, Uraeus, Wadjet, Wepwawet, Wosret, Bes)
 
Các hiện tượng tự nhiên được thể hiện bằng phép thuật của các thần. Qua cách sùng bái tính nghưỡng họ đã tạo ra các công trình. Tuyệt mĩ. Các công trình này vẫn là các bí ẩn. Mình sẽ cung cấp thêm thông tin. Hiện tại phần vốn về Ap Cập của mnih2 là khá nhiều nhưng mình không thể nhớ hết. Mong các bạn có thể bổ sung.
614

lần sửa đổi