Khác biệt giữa các bản “Thư Thư Giác La”

n
* Đức Thư (德舒) (Sanh mất không rõ) thuộc Tương Hồng Kỳ, người gốc Đãi Khảo (待考), là Nội Các Trung Thư (内阁中书) đầu thời cai trị của hoàng đế [[Càn Long]], giữ chức quan Phúc Kiến Bố Chánh Sứ (福建布政使), chinh phạt Hồi Bộ (回部) (nay là [[Lòng chảo Tarim]]) tử trận, phong tặng Kỵ Đô Úy (骑都尉).
* Giới San (介山) (Sanh mất không rõ) thuộc Tương Lam Kỳ, người gốc Nột Ân Giang (讷殷江), là một tá lĩnh (佐领), ban đầu ông giữ Hộ Bộ Bút Thiếp Thức, về sau giữ Lại Bộ (吏部), Lễ Bộ (礼部), Hình Bộ Thương Thư (刑部尚书).
* Bác Kỳ (博奇) (Sanh mất không rõ) thuộc Tương Lam Kỳ, người gốc Trường Bạch San Y Nhĩ Hải (长白山伊尔海), đi theo [[Đa Nhĩ Cổn]] chinh phạt [[Nhà Minh]], ban hiệu Ba Đồ Lỗ (巴图鲁), thăng phong Nhị ĐẳngPhẩm Khinh Xa Đô Úy (二等轻车都尉).
* Huy Lan (辉兰) (Sanh mất không rõ) thuộc Tương Lam Kỳ, người gốc Á Yên, thường tồng quân chinh phạt, chết trận ở Tùng San (松山), phong tặng Kỵ Đô Úy (骑都尉).
* Khoa Lãi (科赉) (Sanh mất không rõ) thuộc Tương Lam Kỳ, người gốc [[Diệp Hách]], giữ chức quan ngũ phẩm Ủy Thử Tham Lãnh (委署参领) chinh phạt Ngô Tam Quế, chết trận, phong tặng Vân Kỵ Úy (云骑尉).<ref name=":0" />
363

lần sửa đổi