Nguynkimsn2003

Tham gia ngày 27 tháng 12 năm 2014
* "[[Mi Verdad (bài hát)]]"
* "[[Despedida]]"
* "[[Je l'aime à mourir (La Quiero a Morir)]]"
* "[[Pon de Replay]]"
* "[[If It's Lovin' that You Want]]"
* "[[Wait Your Turn]]"
* "[[Rockstar 101]]"
* "[[Anti (album của Rihanna)]]
* "[[Jump (bài hát)|Jump]]"
* "[[Music of the Sun]]"
* "[[Clarity (album của Zedd)]]"
* "[[Spectrum (bài hát của Zedd)]]"
* "[[I Miss You (bài hát của Beyoncé)]]
* "[[Party (bài hát của Beyoncé)]]"
* "[[Rather Die Young]]"
* "[[Start Over]]"
* "[[Love on Top]]"
* "[[I Was Here (bài hát)|I Was Here]]"
* "[[Lay Up Under Me]]"
}}