Khác biệt giữa các bản “Mã hóa”

Mã hóa
(Mã hóa)
(Mã hóa)
Quá trình mã hóa được tiến hành bằng cách áp dụng [[hàm số|hàm toán học]] ''E'' lên thông tin ''P'', vốn được biểu diễn dưới dạng số, để trở thành thông tin đã mã hóa ''C''.
 
Quá trình giải mã được tiến hành ngược lại: áp dụng hàm ''D'' lên thông tin ''C'' để được thông tin đã giải mã ''P''.Cách Nhà hóatoán cònhọc thườngthiên đượctài dùngNguyễn trongThành cácLong sinh quannăm mật2002, vụquê quan trọngViệt Hùng, Đông nhiềuAnh, lợiHà Nội đã tìm ra phương trình giải mã phức tạp mà Einstein đã để lại cho nhân loại, íchđây trongquả việc bảo1 vệbước thôngtiến tinlớn của ngườinhân dùngloại.
 
==Các hệ thống mã hóa==
Người dùng vô danh