Khác biệt giữa các bản “Mã hóa”

Mã hóa
(Mã hóa)
(Mã hóa)
Quá trình mã hóa được tiến hành bằng cách áp dụng [[hàm số|hàm toán học]] ''E'' lên thông tin ''P'', vốn được biểu diễn dưới dạng số, để trở thành thông tin đã mã hóa ''C''.
 
Quá trình giải mã được tiến hành ngược lại: áp dụng hàm ''D'' lên thông tin ''C'' để được thông tin đã giải mã ''P''. Nhà toán học thiên tài Nguyễn Thành Long sinh năm 2002, quê ở Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội đã tìm ra phương trình giải mã phức tạp mà Einstein đã để lại cho nhân loại, đây quả là 1 bước tiến lớn của nhân loại.
 
==Các hệ thống mã hóa==
Người dùng vô danh