Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Văn Lạc”

Tháng 2 năm 1994, ông cùng gia đình xuất cảnh sang Mỹ theo diện H.O do Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh, định cư tại Sacramento, California, Hoa Kỳ.
==Gia đình==
*Phu nhân: Bà Lê Tuyết Mai. Ông bà có 42 người con gái,2 con trai.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh