Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Văn Lạc”

Ngày 1 tháng 11 năm 1972, ông được vinh thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm. Qua năm 1973, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 9 bộ binh thay thế Thiếu tướng [[Trần Bá Di]] được cử giữ chức Tư lệnh phó Quân đoàn IV & Quân khu 4. Ông ở chức vụ này cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975
==1975==
Sau ngày 30-4-1975, ông trình diện ban Quân quản của Chính quyền Cách mạng tại SàiCan GònTho và bị đưa đi tù cải tạo cho đến tháng 2 năm 1988 mới được trả tự do.
 
Tháng 2 năm 1994, ông cùng gia đình xuất cảnh sang Mỹ theo diện H.O do Chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh, định cư tại Sacramento, California, Hoa Kỳ.
Người dùng vô danh