Khác biệt giữa các bản “Thần đồng cờ vua”

| 3. || [[Magnus Carlsen]] || {{NOR}} || 13 tuổi, 4 tháng, 27 ngày
|-
| 4. || [[WeiVi YiDịch]] || {{CHN}} || 13 tuổi, 8 tháng, 23 ngày<ref>[http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=8880 Wei Yi has become the youngest GM in the world]</ref>
|-
| 5. || [[BuBốc XiangzhiTường Chí]] || {{CHN}} || 13 tuổi, 10 tháng, 13 ngày
|-
| 6. || [[Samuel Sevian]] || {{USA}} || 13 tuổi, 10 tháng, 27 ngày<ref>[http://fox2now.com/2014/11/23/youngest-ever-american-chess-grandmaster-crowned-in-st-louis/ Youngest-ever American Chess Grandmaster crowned in St. Louis]</ref>
| 15. || [[Jorge Cori]] || {{PER}} || 14 tuổi, 5 tháng, 15 ngày <ref>Cori achieved his [https://ratings.fide.com/crt/main219336.pdf final GM norm in October 2009], but he crossed the 2500 rating mark during a [http://ratings.fide.com/individual_calculations.phtml?idnumber=3802272&rating_period=2010-03-01&t=0 tournament in January 2010]</ref> <!-- This is discussed at [[Talk:Chess_prodigy#Jorge_Cori.3F]] -->
|-
| 16. || [[HouHầu YifanDật Phàm]] || {{CHN}} || 14 tuổi, 6 tháng, 16 ngày<ref>[http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=5062 Hou Yifan – the youngest female grandmaster in history] ([[Chessbase]], December 8, 2008) Trong bài báo này ghi HouHầu là 14 tuổi 6 tháng 2 ngày, tuy nhiên con số này không chính xác vì bài báo tính ngày bắt đầu giải (29 tháng 8). Thực tế đến ngày kết thúc giải (12 tháng 9) thì HouHầu mới đạt được chuẩn đại kiện tướng cuối cùng.</ref> <!-- This is discussed at [[Talk:Hou Yifan]] -->
|-
| 17. || [[Jeffery Xiong]] || {{USA}} || 14 tuổi, 6 tháng, 25 ngày<ref>{{cite web|url=http://en.chessbase.com/post/jeffery-xiong-rocks-chicago|title=Jeffery Xiong rocks Chicago|publisher=ChessBase|last=Ramirez|first=Alejandro|date=1 June 2015|accessdate=5 September 2015}}</ref>
286

lần sửa đổi