Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

Tôi bỏ cái chữ (thuộc Mông Cổ) và (thuộc Mãn Châu) đi vì điều này vô lý và không cần thiết.{{vô danh|113.168.103.110}}
:Đúng. Các triều [[Bắc Ngụy]], [[Bắc Tề]], [[Bắc Chu]], [[Hậu Đường]], [[nhà Hậu Tấn (Ngũ đại)|Hậu Tấn]], [[nhà Liêu]], [[nhà Kim]]... cũng có nguồn gốc "ngoại tộc" nhưng khi vào cai trị phần lớn trung nguyên thì đều được sử sách Trung Quốc thừa nhận là triều đại của mình, không gắn với những chữ "thuộc Tiên Ti" hay "thuộc Sa Đà", "thuộc Nữ Chân"... Vì vậy việc thêm mấy nội dung trong ngoặc về Mông Cổ hay Mãn Châu là không cần thiết.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 08:47, ngày 5 tháng 3 năm 2012 (UTC)
 
== Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 6 tháng 11 năm 2015 ==
 
{{Sửa trang nửa khóa|<!-- Trang để sửa -->|xong=chưa}}
<!-- Bắt đầu yêu cầu -->
 
<!-- Kết thúc yêu cầu -->
[[Thành viên:KazamaShun92|KazamaShun92]] ([[Thảo luận Thành viên:KazamaShun92|thảo luận]]) 12:57, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)
4

lần sửa đổi