Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

<!-- Kết thúc yêu cầu -->
[[Thành viên:KazamaShun92|KazamaShun92]] ([[Thảo luận Thành viên:KazamaShun92|thảo luận]]) 12:57, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)
Bạn muốn sửa như thế nào, xin mời trình bày tại đây. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 13:02, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)