Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

Theo tôi nên viết lại bản mẫu này theo bên Wiki tiếng Trung.
--[[Thành viên:KazamaShun92|KazamaShun92]] ([[Thảo luận Thành viên:KazamaShun92|thảo luận]]) 13:06, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)
Là như thế nào? Xin bạn nói thật rõ ràng cụ thể, tôi có thể sửa giùm bạn nếu bạn liệt kê chi tiết. Xin cảm ơn. [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuanminh01|thảo luận]]) 13:10, ngày 6 tháng 11 năm 2015 (UTC)