Khác biệt giữa các bản “Đa Nhim”

Sb1593 đã đổi Đa Nhim thành Đạ Nhim: Chuyển thành tên chính xác của xã.
(Sb1593 đã đổi Đa Nhim thành Đạ Nhim: Chuyển thành tên chính xác của xã.)
 
(Không có sự khác biệt)
909

lần sửa đổi