Khác biệt giữa các bản “Svend Tveskæg”

Trang mới: “Sweyn Forkbeard (tiếng Norse cổ: Sveinn Tjúguskegg; tiếng Đan Mạch: Sven Tveskæg; 960-3 tháng 2 năm 1014) là vị vua Đan Mạch, Anh,…”
(Trang mới: “Sweyn Forkbeard (tiếng Norse cổ: Sveinn Tjúguskegg; tiếng Đan Mạch: Sven Tveskæg; 960-3 tháng 2 năm 1014) là vị vua Đan Mạch, Anh,…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh