Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khí khổng”

==Hoạt động==
===Thoát hơi [[nước]]===
Khi no nước, thành mỏng của khí khổng căng ra khiến thành trong cũng phải cong theo, đóngmở lỗ ở giữa. Còn ngược lại, khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, mởđóng lỗ giữa ra . Cơ chế thoát hơi nước qua khí khổng là cơ chế thoát hơi nước chủ yếu và quan trọng nhất của thực vật.
 
===Trao đổi khí===
Người dùng vô danh