Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khí khổng”

n
→‎Thoát hơi [[nước]]: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:09.0744623
n (→‎Thoát hơi [[nước]]: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:09.0744623)
==Hoạt động==
===Thoát hơi [[nước]]===
Khi no nước, thành mỏng của khí khổng căng ra khiến thành trong cũng phải cong theo, mở lỗ ở giữa. Còn ngược lại, khi mất nước, thành mỏng hết căng và thành dày duỗi thẳng, đóng lỗ giữa . Cơ chế thoát hơi nước qua khí khổng là cơ chế thoát hơi nước chủ yếu và quan trọng nhất của thực vật.
 
===Trao đổi khí===