Khác biệt giữa các bản “Đồng hóa”

n
AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.9924172
n (AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.9924172)
'''Đồng hóa''' là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp diễn ra trong cơ thể [[sinh vật]] và tiêu hao năng lượng<ref>{{citechú thích web |url=http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg/AB.html#20 |title=Glossary of Terms Used in Bioinorganic Chemistry: Anabolism |accessdate =2007-10- ngày 30 tháng 10 năm 2007 |last=de Bolster |first=M.W.G. |year=1997 |publisher=International Union of Pure and Applied Chemistry| archiveurl= http://web.archive.org/web/20071030105041/http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg/AB.html| archivedate= ngày 30 Octobertháng 10 năm 2007 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>. Quá trình này tổng hợp các sản phẩm có cấu tạo đơn giản từ quá trình tiêu hóa thành các chất có cấu tạo phức tạp.
 
Quá trình đồng hóa được cung cấp năng lượng bởi dị hóa, nơi mà các phân tử lớn được chia thành các phần nhỏ hơn và sau đó sử dụng hết trong hô hấp. Nhiều quá trình đồng hóa được cung cấp bởi các quá trình thủy phân của [[adenosine triphosphate]]<ref>Nicholls D.G. and Ferguson S.J. (2002) ''Bioenergetics'' Academic press 3rd edition ISBN 0-12-518121-3</ref>.
'''Đồng hóa''' là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp diễn ra trong cơ thể [[sinh vật]] và tiêu hao năng lượng<ref>{{cite web |url=http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg/AB.html#20 |title=Glossary of Terms Used in Bioinorganic Chemistry: Anabolism |accessdate=2007-10-30 |last=de Bolster |first=M.W.G. |year=1997 |publisher=International Union of Pure and Applied Chemistry| archiveurl= http://web.archive.org/web/20071030105041/http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/bioinorg/AB.html| archivedate= 30 October 2007 <!--DASHBot-->| deadurl= no}}</ref>. Quá trình này tổng hợp các sản phẩm có cấu tạo đơn giản từ quá trình tiêu hóa thành các chất có cấu tạo phức tạp.
Quá trình đồng hóa được cung cấp năng lượng bởi dị hóa, nơi mà các phân tử lớn được chia thành các phần nhỏ hơn và sau đó sử dụng hết trong hô hấp. Nhiều quá trình đồng hóa được cung cấp bởi các quá trình thủy phân của [[adenosine triphosphate]]<ref>Nicholls D.G. and Ferguson S.J. (2002) ''Bioenergetics'' Academic press 3rd edition ISBN 0-12-518121-3</ref>.
 
Quá trình đồng hóa có xu hướng "xây dựng" các cơ quan và các mô. Những quá trình sản xuất tăng trưởng và biệt hóa của các tế bào và tăng kích thước cơ thể, một quá trình có liên quan đến sự tổng hợp của các phân tử phức tạp. Ví dụ về quá trình đồng hóa bao gồm sự tăng trưởng và khoáng hóa của xương và tăng khối lượng cơ bắp. Bác sĩ nội tiết có truyền thống phân loại hormone như anabolic hoặc catabolic, tùy thuộc vào đó là một phần của quá trình chuyển hóa chúng kích thích. Các hormon đồng hóa cổ điển là các steroid đồng hóa, kích thích sự tổng hợp protein, tăng trưởng cơ bắp, và [[insulin]]. Sự cân bằng giữa đồng hóa và dị hóa cũng được quy định bởi nhịp sinh học, với các quy trình như trao đổi chất glucose dao động để phù hợp với giai đoạn bình thường của một con vật hoạt động trong suốt ngày<ref>{{cite journal |author=Ramsey KM, Marcheva B, Kohsaka A, Bass J |title=The clockwork of metabolism |journal=Annu. Rev. Nutr. |volume=27 |issue= |pages=219–40 |year=2007 |pmid=17430084 |doi=10.1146/annurev.nutr.27.061406.093546}}</ref>.
{{tham khảo}}
{{Rất sơ khai}}
 
[[Thể loại:Trao đổi chất]]