Khác biệt giữa các bản “Sự đông máu”

n
→‎Các yếu tố đông máu: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.8359565
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (→‎Các yếu tố đông máu: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.8359565)
| [[Yếu tố IX|IX]] (Christmas factor) || Hoạt hóa yếu tố X: tạo phức hợp [[tenase]] cùng với yếu tố VIII
|-
| [[Yếu tố X|X]] (Stuart-Prower factor) || Hoạt hóa yếu tố V : tạo phức hợp [[prothrombinase]] với yếu tố V
|-
| [[Yếu tố XI|XI]] (plasma thromboplastin antecedent) || hoạt hóa yếu tố IX