Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

không có tóm lược sửa đổi
| gender =
| hometown =
| family = ThượngĐoàn MinhThọ ĐếHuy(em họ),<br>[[Đoàn Chính Minh]](em họ),<br>[[Đoàn Chính Thuần]](em họ)
| spouse =
| romantic_interests =