Khác biệt giữa các bản “Tổng tuyển cử Myanmar, 1990”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|align=left|Tổ chức Dân chủ Dân tộc Kayah Đoàn kết||16.580||0,1||2
|-
|align=left|Đảng Phát triển Dân tộc Lahu]||15.794||0,1||1
|-
|align=left|Đại hội Dân tộc bang Kachin vì Dân chủ||13.994||0,1||3
|align=left|Đại hội Dân tộc Zomi||12.372||0,1||2
|-
|align=left|Liên minh các dân tộc bang Kaya vì Dân chủ]||11,664||0,1||2
|-
|align=left|Đảng Tiến bộ khu vực Vùng đồi Naga||10.612||0,1||2
|align=left|Liên minh Dân tộc Kaman vì Dân chủ||10.596||0,1||1
|-
|align=left|Hiệp hội Sinh viên tốt nghiệp và cựu sinh viên]||10.508||0,1||1
|-
|align=left|Liên minh các dân tộc Thống nhất vì Dân chủ||8.929||0,1||1