Khác biệt giữa các bản “Đoàn Trí Hưng”

Kết thúc [[Thiên hạ ngũ tuyệt|Hoa Sơn luận kiếm]] lần thứ nhất, Đoàn Trí Hưng trở thành một trong [[Thiên hạ ngũ tuyệt]] hiệu là Nam đế, ông có võ công rất cao, nổi tiếng với tuyệt kỹ gia truyền [[Nhất dương chỉ]].
 
Sau này, [[Vương Trùng Dương]] dẫn sư đệ [[Chu Bá Thông]] tới thăm ông, bàn bạc tìm cách đối phó với [[Âu Dương Phong]]. Trong thời gian đó, Chu Bá Thông tư thông với [[Anh Cô]], một phi tần rất được sủng ái của Đoàn Trí Hưng, sinh ra một đứa con. Vì việc này Đoàn Trí Hưng hết sức tức giận. Tiếp đó, [[Cừu Thiên Nhận]] lại tìm đến đánh đứa bé một chưởng rất nặng nhằm khiến Đoàn Trí Hưng hao tổn nội lực để cứu nó nhưng vì ghen tuông, ông đã không cứu đứa bé. Tức giận, Anh Cô đâm chết đứa bé rồi bỏ đi. Đoàn Trí Hưng đau đớn, hối hận quyết định thoái vị đi chơitu lấy hiệu là [[Nhất Đăng đại sư]]. Bốn vị đại thần trong triều cũng từ quan đi theo ông gọi là Ngư (nguyên Thuỷ Quân đô đốc [[Điểm Thương Ngư Ẩn]]), Tiều (nguyên Đại tướng quân, Kim Dung không nói rõ tên họ), Canh (nguyên Tổng quản ngự lâm quân [[Võ Tam Thông]]), Độc (nguyên Đại thừa tướng [[Chu Tử Liễu]]).
 
Về sau, ông đã dùng công phu Nhất Dương Chỉ của mình cứu sống [[Hoàng Dung]] nhưng nhờ có khẩu quyết của [[Cửu Âm chân kinh]] mà không bị tổn hao công lực. Cuối cùng trên đỉnh [[Hoa Sơn]], Nhất Đăng đại sư đã làm Cừu Thiên Nhận giác ngộ, khiến y tự nguyện quy y, lấy hiệu là Từ Ân.
Người dùng vô danh