Khác biệt giữa các bản “Gao”

n
AlphamaEditor, Executed time: 00:00:17.7725469
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:21.1781176)
n (AlphamaEditor, Executed time: 00:00:17.7725469)
Ngày 31 tháng ba năm 2012, Cao đã bị Phong trào Dân tộc Giải phóng Azawad và các phiến quân Ancar Dine chiếm từ lực lượng chính phủ Malia. Sau khi chiếm bổ sung Kidal và Timbuktu, ngày 06 tháng tư, MNLA tuyên bố khu vực độc lập của Mali là quốc gia của Azawad và chọn Gao là thủ đô.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}