Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Ngọc Hồi”

link vpbq
Không có tóm lược sửa đổi
(link vpbq)
== Liên kết ngoài ==
*[http://www.baobinhdinh.com.vn/568/2003/12/7721/ 9 nhân vật thời Tây Sơn được đúc tượng thờ tại Tây Sơn điện]
*[http://vnthuquan.net/truyen/truyentext.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnvn3n3n31n343tq83a3q3m3237ntnnn Tây Sơn bi hùng truyện Chương 52]
*[http://www.venguon.org/04Program/ChuDeTrai.php Ve Nguon Camp 2004]
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh