Khác biệt giữa các bản “Tiếng Aceh”

không có tóm lược sửa đổi
n
|region = [[Aceh]], [[Sumatra]]
|ethnicity = [[người Aceh|Aceh]]
|speakers = 3.,5 milliontriệu người
|date = 2000Điều censustra dân số năm 2000
|ref = e18
|familycolor = Austronesian
Người dùng vô danh