Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, General Fixes)
n
*[[Hệ ngôn ngữ Chukotka-Kamchatka]] - 5 (''Chukotko-Kamchatkan'')
*[[Hệ ngôn ngữ Dravida]] - 73
*[[Hệ ngôn ngữ Bắc KapkazKavkaz]] - 34 (''North Caucasian'')?
*[[Hệ ngôn ngữ NamBắc KapkazKavkaz]] - 534 (''Kartvelian'' hay ''SouthNorth Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Nam Kavkaz]] - 5 (''Kartvelian'' hay ''South Caucasian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Ural]] - 39 (''Uralic'')
*[[Ngữ hệ Yukaghir|Hệ ngôn ngữ Yukaghir]] - 2