Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Khoan”

Truyền thuyết ở xã Tứ Yên, [[Lập Thạch]] cho biết khu vực này thường xuyên là địa bàn tranh chấp của 2 sứ quân Nguyễn Khoan và [[Kiều Công Hãn]], nơi đây diễn ra nhiều trận đánh bất phân thắng bại.
 
Cuối năm 967, [[Đinh Tiên Hoàng|Đinh Bộ Lĩnh]] dẫn quân lên vùng Tam Đái, Nguyễn Khoan chống không nổi, tử trận. Hai tướng và hai bà vợ của ông tự vẫn ở Ao Nâu, cạnh gò Đồng Đậu. Tuy nhiên, theo thần tích làng Vĩnh Mỗ (huyện [[Yên Lạc]], [[Vĩnh Phúc]],) thì Nguyễn Khoan khôngđược tha chết xuống tóc đi tu.
 
Theo thần tích Đình Mai Phúc, Gia Thuỵ, [[Gia Lâm]], Hà Nội thì hai vị thành hoàng là 2 anh em Xuân Vinh và Luận Nương đã tập hợp trai tráng trong làng thành đội dân binh và đã từng đánh bại quân của Nguyễn Khoan.<ref>[http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=N0JDQTBBMEQwNg&key=Mai+Phu%CC%81c&type=A0 Đình Mai Phúc]</ref> Theo thần tích đình Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận, Vụ Bản, [[Nam Định]] thì tướng [[Phạm Hạp]] chính là người đánh bại và chém chết sứ quân Nguyễn Khoan ở Tam Đái.