Khác biệt giữa các bản “Tư Mã Tuấn”

n
n (Đổi hướng đến Tư Mã Tuấn (định hướng))
'''#đổi [[Tư Mã Tuấn''' có thể(định là:hướng)]]
 
* [[Tư Mã Tuấn]], tướng lĩnh, đại thần Tào Ngụy và Tây Tấn.
* [[Tấn Nguyên Đế|Tư Mã Tuấn]], tức Tấn Nguyên Đế, vua đầu tiên của Đông Tấn.
 
{{trang định hướng}}