Khác biệt giữa các bản “Tiếng Hawaii”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|speakers = ~2000 bản địa (1997) <br />24.000+ (2008)<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_language#CITEREFU.S._Census2010 U.S. Census (2010)]</ref>
|fam2=[[Ngữ tộc Malay-Polynesia]]
|fam3=[[CácNgữ ngôn ngữchi châu Đại Dương|Oceanic]]
|fam4=[[Các ngôn ngữ Central Pacific Polynesia|Fijian-Polynesia]]
|fam5=[[CácHọ ngôn ngữ Polynesia|Polynesia]]
|fam6=[[CácHọ ngôn ngữ Polynesia Nuclear|Nuclear Polynesia hạt nhân]]
|fam7=[[CácHọ ngôn ngữ Polynesia Eastern|Eastern Polynesia]]
|fam8=[[CácHọ ngôn ngữ Polynesia Central Eastern|Central Eastern]]
|fam9=[[Các ngôn ngữ Marquesic|Marquesic]]
|script = [[Bảng chữ cái Latinh|Chữ cái Latinh]] và ký hiệu Hawaii