Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

|
|
|Long Thọ
|
|vốn là 1 bà la môn giàu có nuôi ước mơ trường sinh bất tử
|
|vốn là 1 bà la môn giàu có
|-
|'''Samudra'''
|Thợ Mò ngọc trai
|
|
|Đại sư Acintapa
|
|
|
|
|
|-
|'''Lkashimikara'''
|Công chúa giả điên
|
|Shabhala
|
|
|em gái vua Indrabhuti
|
|
|
|
|-
|'''Mekhala và Kanakhala'''
|
|2 chị em nâng thủ cấp
|
|
|