Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

!Tên
!Danh Hiệu
!Niên Đại
!Địa Phương
!Thượng Sư
!Pháp Môn hành trì
!thời gian tu tập
!Ghi Chú
|-
|'''Sharaha'''
|Đại Bà La Môn
|Roli miền Đông Ấn Độ
|Được một nhà sư mật truyền tâm pháp
|
|
|'''Nagajuna - Long Thọ'''
|Nhà Hiền triết , luyện kim
|Kanchi
|
|chân Ngôn Tara , ngũ minh môn
|thời trẻ là người gàn dở , hay cưỡng đoạt tài sản của người khác
|-
|'''Vyalipa'''
|Nhà luyện kim
|
|Long Thọ
|
|vốn là 1 bà la môn giàu có nuôi ước mơ trường sinh bất tử
|'''Samudra'''
|Thợ Mò ngọc trai
|
|Đại sư Acintapa
|
|3 năm
|
|-
|'''Lkashimikara'''
|Công chúa giả điên
|Shabhala
|
|
|'''Mekhala và Kanakhala'''
|2 chị em nâng thủ cấp
|Devikota
|Đại Sư ''Krsnacarya''
|Kim Cương Tâm Pháp
|12 năm
|-
|'''Kumbharipa'''
|Người thợ gốm
|Jomanasri
|một nhà sư Du già
|
|6 tháng
|
|-
|'''Manibhadra'''
|Bà nội chợ hạnh phúc
|thị trấn Agaru
|Đại sư Kukkuripa
|định tâm vào một điểm duy nhất
|12 năm
|
|-
|'''Udhilipa'''
|Người bay
|
|Đại sư Kanaripa
|tụng chân ngôn Kim cương thánh nữ 10.000 lần tại 24 thánh địa
|
|
|-
|'''Celuka'''
|Kẻ ăn không ngồi rồi lấy lại sức sống
|Mangalapur
|Yogi Maitripa
|tantra Chakrasamvara
|9 năm
|
|-
|'''Kilakipana'''
|Người rộng mồm
|Bhiralipa
|
|
|
|
|-
|'''Kantali'''
|Người khâu vải vụn
|
|