Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Xã hội”

n
AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:08.0405369
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:09.9247255)
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:08.0405369)
[[Thể loại:Thể loại cần phân loại vào thể loại con]]
[[Thể loại:Thế giới]]
[[Thể loại:Các dạng tổ chức]]