Khác biệt giữa các bản “Bốn con hổ châu Á”

làm ơn hãy Việt hóa!
n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:12.5626870)
(làm ơn hãy Việt hóa!)
{{Chinese
|pic=Four Asian Tigers.svg
|piccap=ABốn mapcon showinghổ thechâu FourÁ Asian(màu Tigersđỏ)<br>{{HKG}} {{SIN}}<br> {{KOR}} {{TWN}}
|t=亞洲四小龍
|s=亚洲四小龙
}}
'''Bốn con hổ châu Á''' hay '''Bốn con rồng nhỏ châu Á''' là thuật ngữ để chỉ các [[nền kinh tế]] của [[Kinh tế Hồng Kông|Hồng Kông]], [[Kinh tế Singapore|Singapore]], [[Kinh tế Hàn Quốc|Hàn Quốc]] và [[Kinh tế Đài Loan|Đài Loan]]. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này nổi bật vì đã duy trì một tốc độ [[Tăng trưởng kinh tế|tăng trưởng]] cao và [[công nghiệp hóa]] nhanh giữa [[thập niên 1960]] và [[thập niên 1990]]. Trong [[thế kỷ 21]], với việc bốn con hổ châu Á này đã đạt được tư cách của [[nước công nghiệp|nước phát triển]], người ta đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang các nền kinh tế châu Á khác cũng đang trải qua thời kỳ chuyển đổi kinh tế nhanh chóng hiện nay. Bốn con rồng nhỏ châu Á có chung một dải các đặc điểm của các nền kinh tế khác như [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] và [[Nhật Bản]] và đã đi tiên phong theo cách mà người ta gọi là [[phát triển kinh tế]] kiểu châu Á. Các khác biệt chủ yếu bao gồm các xuất phát điểm về [[giáo dục]] và physical access vào thị trường thế giới (về mặt hạ tầng giao thông và tiếp cận các bờ biển và các con sông vận chuyển, những nhân tố chủ chốt cho vận chuyển hàng hóa bằng tàu bè với chi phí thấp. Sự thành công về phát triển kinh tế của các quốc gia này như là các hình mẫu quan trọng đối với nhiều quốc gia đang phát triển,<ref>
{{chú thích web |url=http://www.afrol.com/articles/22953 |title=Can Africa really learn from Korea? |date=ngày 24 tháng 11 năm 2008 |publisher=Afrol News |accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009}}</ref><ref>{{Cite journal
{{chú thích web
|url=http://www.afrol.com/articles/22953
|title=Can Africa really learn from Korea?
|date=ngày 24 tháng 11 năm 2008
|publisher=Afrol News
|accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009}}</ref><ref>
{{Cite journal
|url=http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V69-4TR37CX-3&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=5614827be8562007c3b0d6865ef92d15
|title=Korean economic growth and marketing practice progress: A role model for economic growth of developing countries |last=Leea |first=Jinyong
|author2=LaPlacab, Peter|author3=Rassekh, Farhad |publisher=Elsevier B.V. (subscription required) |work=Industrial Marketing Management
|last=Leea
|date=ngày 2 tháng 9 năm 2008 |accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009 |doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là bốn con hổ kinh tế Đông Nam Á.
|first=Jinyong
|author2=LaPlacab, Peter|author3=Rassekh, Farhad
|publisher=Elsevier B.V. (subscription required)
|work=Industrial Marketing Management
|date=ngày 2 tháng 9 năm 2008
|accessdate = ngày 16 tháng 2 năm 2009 |doi=10.1016/j.indmarman.2008.09.002}}</ref> đặc biệt là bốn con hổ kinh tế Đông Nam Á.
 
== Dữ liệu về khu vực và vùng lãnh thổ ==
 
=== Nhân khẩu học ===
{| class="wikitable sortable" border="1" style="font-size:100%"
|- style="background:#ececec;"
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
| align="center" | 1,.104
| align="center" | 7,.219,.700
| align="center" | 6,.540
| align="center" | 7,.219,.700
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 710
| align="center" | 5,.399,.200
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 7,.605
| align="center" | 5,.399,200
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hàn Quốc}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 100,.210
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 50,.423,.955
| align="center" | 503
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 10,.140,.000
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Đài Loan}}
| align="center" | 36,.193
| align="center" | 23,.386,.883
| align="center" | 646
| align="center" | 2,.688,.140
|}
 
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[Danh sách quốc gia theo GDP danh nghĩa|GDP]]<br />triệu USD (2011)
! [[Danh sách quốc gia theo GDP (PPP)|GDP (PPP)]]<br />triệu USD (2011)
! [[Danh sách quốc gia theo GDP (danh nghĩa) bình quân đâu người|GDP đầu người]]<br />USD (2011)
! [[Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người|GDP (PPP) đầu người]]<br />USD (2011)
! [[Thương mại quốc tế|Thương mại]]<br />triệu USD (2011)
! [[Xuất khẩu]]<br />triệu USD (2011)
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
| align="center" | 246,.941
| align="center" | 354,.272
| align="center" | 34,.049
| align="center" | 49,.342
| align="center" | 944,.800
| align="center" | 451,.600
| align="center" | 493,.200
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 266,.498
| align="center" | 314,.963
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 49,.270
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 59,.936
| align="center" | 818,.800
| align="center" | 432,.100
| align="center" | 386,.700
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hàn Quốc}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 1,.163,.847
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 1,.556,.102
| align="center" | 23,.749
| align="center" | 31,.753
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 1,.084,.000
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 558,.800
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 525,.200
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Đài Loan}}
| align="center" | 504,.612
| align="center" | 886,.489
| align="center" | 21,.591
| align="center" | 37,.931
| align="center" | 623,.700
| align="center" | 325,.100
| align="center" | 298,.600
|}
 
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[vùng lãnh thổ]]
! [[DemocracyChỉ Indexsố dân chủ]]<br />(2012)
! [[InternationalXếp Propertyhạng Rightsvề Indextự do báo chí|PropertyChỉ số tự do rightsbáo indexchí]]<br />(2013)
! [[PressChỉ Freedomsố Indexnhận thức tham nhũng]]<br />(20132012)
! [[Corruption Perceptions Index]]<br />(2012)
! Tình trạng chính trị
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
| align="center" | 6.,42
| align="center" | 7.726,16
| align="center" | 26.16
| align="center" | 77
| style="text-align:left;" | Đặc khu kinh tế của Cộng hòa Nhân nhân Trung Hoa
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 5.,88
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 8.143,43
| align="center" | 43.43
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 87
| style="text-align:left;" | Cộng hòa nghị viện
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hàn Quốc}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 8.,13
| align="center" | 6.424,48
| align="center" | 24.48
| align="center" | 56
| style="text-align:left;" | Cộng hòa tổng thống
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Đài Loan}}
| align="center" | 7.,57
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 7.223,82
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 23.82
| align="center" | 61
| style="text-align:left;" | Cộng hòa bán tổng thống
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] hoặc <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[Chỉ số phát triển con người|HDI]]<br /> (2012)
! [[Gallup|Global Well Being Index]]<br />(2010), % thriving<ref>http://www.gallup.com/file/poll/126965/GlobalWellbeing_Rpt_POLL_0310_lowres.pdf</ref>
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
| align="center" | 0.,906 (13thhạng 13)
| align="center" | 19%
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Singapore}}
| align="center" | 0.,895 (18thhạng 18)
| align="center" | 19%
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hàn Quốc}}
| align="center" bgcolor=#ccffcc | 0.,909 (12thhạng 12)
| align="center" bgcolor=#ccffcc| 28%
|-″
| style="text-align:left;" | {{flag|Đài Loan}}
| align="center" | 0.,890 (23rd)hạng 23)<ref>{{chú thích web | url=http://www.dgbas.gov.tw/public/Data/366166371.pdf | title=
Statistical Bulletin conditions | language=Chinese | publisher=General Statistics Office, Taiwan | accessdate=ngày 3 tháng 12 năm 2013}}</ref>
| align="center" | 22%
|}
 
|- style="background:#ececec;"
! [[Quốc gia]] <br />[[Vùng lãnh thổ]]
! [[UNLiên hiệp quốc|LHQ]]
! [[Tổ chức Thương mại Thế giới|WTO]]
! [[WTO]]
! [[Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế|OECD]]
! [[OECD]]
! [[Hội đồng Hợp tác Phát triển|DAC]]
! [[DAC]]
! [[Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương|APEC]]
! [[APEC]]
! [[Ngân hàng Phát triển châu Á|ADB]]
! [[Ngân hàng Phát triển Trung tâm Đông Nam Á|SEACEN]]
! [[SEACEN]]
! [[G20 (nhóm các nền kinh tế lớn)|G20]]
! [[G20]]
! [[Hội nghị cấp cao Đông Á|EAS]]
! [[Hiệp hội các nước Đông Nam Á|ASEAN]]
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Hồng Kông}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}}
| align="center" bgcolor="#ccffcc" | {{Y}} ([[Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN|APT]])
|-
| style="text-align:left;" | {{flag|Đài Loan}}
 
==Hình ảnh==
<gallery mode="packed-hover" heights="200px">
<gallery>
VictoriaHarbour.jpg|Chân trời của [[Đảo Hồng Kông]], chụp từ [[Tsim Sha Tsui]], [[Bán đảo Cửu Long|Kowloon]], [[Hồng Kông]]
Singapore skyline night 1.jpg|Chân trời của quận trung tâm kinh doanh [[Singapore]]
==Chú thích==
{{tham khảo}}
 
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Kinh tế Singapore]]