Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
#if: {{{mergefrom|}}}{{{mergeto|}}}{{{merge|}}} | {{WPBannerMeta/note|IMAGE=Merge-arrows.svg|SIZE=50px|TEXT=Có yêu cầu {{
#if: {{{mergefrom|}}}
| {{{mergefrom}}} nên [[Wikipedia:Di chuyển trang|hợp nhất]] với {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này
| {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này nên [[Wikipedia:Di chuyển trang|hợp nhất]] {{
#if: {{{mergeto|}}}