Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
{| class="wikitable sortable"
! NameTên || RegionVùng<ref>Geographic regions include "Papunesia" (a portmanteau of ''Papua'' (New Guinea) and ''Austronesia''), which refers to the islands of Insular Southeast Asia and Oceania.</ref> || LanguagesSố lượng
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Atlantic-Congo|Atlantic-Congo]] || Africa, NorthBắc AmericaMỹ || 1432
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Đảo|Nam Đảo]] (Austronesia) || Africa, Eurasia, Papunesia, SouthNam AmericaMỹ || 1276
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu|Ấn-Âu]] (Indo-European) || Africa, Australia, Eurasia, NorthBắc AmericaMỹ, Papunesia, SouthNam AmericaMỹ || 585
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Hán-Tạng|Hán-Tạng]] (Sino-Tibet)|| Eurasia || 472
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Phi-Á|Phi-Á]] (Afro-Asiatic) || Africa, Eurasia || 372
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nuclear Trans New Guinea|Nuclear Trans New Guinea]] || Papunesia || 315
|-
| [[Họ ngôn ngữ Pama-Nyungan|Pama-Nyungan]] || Australia, Papunesia || 240
|-
| [[Họ ngôn ngữ Otomangue|OtomangueOtomanguean]] || NorthBắc AmericaMỹ || 178
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Nam Á|Nam Á]] (Austroasiatic) || Eurasia || 164
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai|Tai-Kadai]] || Eurasia || 96
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Dravida|Dravida]] || Eurasia || 81
|-
| [[HệHọ ngôn ngữ Arawakan|Arawakan]] || NorthBắc AmericaMỹ, SouthNam AmericaMỹ || 76
|-
| [[HệHọ ngôn ngữ Mande|Mande]] || Africa || 74
|-
| [[HệHọ ngôn ngữ Tupian|Tupian]] || SouthNam AmericaMỹ || 71
|-
| [[HệHọ ngôn ngữ Uto-Aztecan|Uto-Aztecan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 68
|-
| [[Họ ngôn ngữ Central Sudan|Central Sudan]] || Africa || 62
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nuclear Torricelli|Nuclear Torricelli]] || Papunesia || 55
|-
| [[HệHọ ngôn ngữ Nilotic|Nilotic]] || Africa || 51
|-
| [[Họ ngôn ngữ Algic|Algic]] || NorthBắc AmericaMỹ || 45
|-
| [[Họ ngôn ngữ Athapaskan-Eyak-Tlingit|Athapaskan-Eyak-Tlingit]] || NorthBắc AmericaMỹ || 45
|-
| [[HệHọ ngôn ngữ Quechua|Quechua]] || SouthNam AmericaMỹ || 45
|-
| [[Hệ ngôn ngữ Cariban|Cariban]] || SouthNam AmericaMỹ || 44
|-
| [[HọNhóm ngôn ngữ Turk|Turk]] || Eurasia || 44
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Ural|Ural]] || Eurasia || 44
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ HmongH'Mông-Mien|Hmong-MienMiền]] || Eurasia || 39
|-
| [[Họ ngôn ngữ Panoan|Panoan]] || SouthNam AmericaMỹ || 38
|-
| [[Họ ngôn ngữ Sepik|Sepik]] || Papunesia || 36
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mayan|Mayan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 33
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nuclear-Macro-Je|Nuclear-Macro-Je]] || SouthNam AmericaMỹ || 31
|-
| [[Họ ngôn ngữ Lower Sepik-Ramu|Lower Sepik-Ramu]] || Papunesia || 30
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nakh-Daghestan|Nakh-Daghestan]] || Eurasia || 30
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chibchan|Chibchan]] || NorthBắc AmericaMỹ, SouthNam AmericaMỹ || 27
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tucano|Tucano]] || SouthNam AmericaMỹ || 26
|-
| [[Họ ngôn ngữ Salishan|Salishan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 25
|-
| [[Họ ngôn ngữ Timor-Alor-Pantar|Timor-Alor-Pantar]] || Papunesia || 22
|-
| [[Họ ngôn ngữ Lakes Plain|Lakes Plain]] || Papunesia || 20
|-
| [[Họ ngôn ngữ Dogon|Dogon]] || Africa || 19
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mixe-Zoque|Mixe-Zoque]] || NorthBắc AmericaMỹ || 19
|-
| [[Họ ngôn ngữ Ta-Ne-Omotic|Ta-Ne-Omotic]] || Africa || 19
|-
| [[Họ ngôn ngữ Siouan|Siouan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 18
|-
| [[Họ ngôn ngữ Morehead-Wasur|Morehead-Wasur]] || Papunesia || 17
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Mongol|Mongol]] || Eurasia || 16
|-
| [[Họ ngôn ngữ Border|Border]] || Papunesia || 15
|-
| [[Họ ngôn ngữ North Halmahera|North Halmahera]] || Papunesia || 15
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Japonic|JaponicNhật Bản]] || Eurasia, Papunesia || 14
|-
| [[Họ ngôn ngữ Khoe-Kwadi|Khoe-Kwadi]] || Africa || 14
|-
| [[Họ ngôn ngữ Angan|Angan]] || Papunesia || 13
|-
| [[Họ ngôn ngữ Ndu|Ndu]] || Papunesia || 13
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nubian|Nubian]] || Africa || 13
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tor-Orya|Tor-Orya]] || Papunesia || 13
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chapacuran|Chapacuran]] || SouthNam AmericaMỹ || 12
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut|Eskimo-Aleut]] || Eurasia, NorthBắc AmericaMỹ || 12
|-
| [[Họ ngôn ngữ Gunwinyguan|Gunwinyguan]] || Australia || 12
|-
| [[Họ ngôn ngữ Totonacan|Totonacan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 12
|-
| [[HọNgữ ngôntộc ngữ Tungusic|TungusicTungus]] || Eurasia || 12
|-
| [[Họ ngôn ngữ Iroquoian|Iroquoian]] || NorthBắc AmericaMỹ || 11
|-
| [[Họ ngôn ngữ Miwok-Costanoan|Miwok-Costanoan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 11
|-
| [[Họ ngôn ngữ Western Daly|Western Daly]] || Australia || 11
|-
| [[Họ ngôn ngữ Worrorran|Worrorran]] || Australia || 11
|-
| [[Họ ngôn ngữ Geelvink Bay|Geelvink Bay]] || Papunesia || 10
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Great Andaman|Great Andaman]] || Eurasia, Papunesia || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Heiban|Heiban]] || Africa || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Ijoid|Ijoid]] || Africa || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Maban|Maban]] || Africa || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nyulnyulan|Nyulnyulan]] || Australia || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Sahara|Sahara]] || Africa || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Songhay|Songhay]] || Africa || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Surmic|Surmic]] || Africa || 10
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chocoan|Chocoan]] || SouthNam AmericaMỹ || 9
|-
| [[Họ ngôn ngữ Cochimi-Yuman|Cochimi-Yuman]] || NorthBắc AmericaMỹ || 9
|-
| [[Họ ngôn ngữ Dagan|Dagan]] || Papunesia || 9
|-
| [[Họ ngôn ngữ Sko|Sko]] || Papunesia || 9
|-
| [[Họ ngôn ngữ South Bougainville|South Bougainville]] || Papunesia || 9
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kiowa-Tanoan|Kiowa-Tanoan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kwerbic|Kwerbic]] || Papunesia || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mailuan|Mailuan]] || Papunesia || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Narrow Talodi|Narrow Talodi]] || Africa || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tuu|Tuu]] || Africa || 8
|-
| [[Họ ngôn ngữ Bosavi|Bosavi]] || Papunesia || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Daju|Daju]] || Africa || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Huitoto|Huitoto]] || SouthNam AmericaMỹ || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Inland Gulf|Inland Gulf]] || Papunesia || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Koiari|Koiari]] || Papunesia || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mataco|Mataco]] || SouthNam AmericaMỹ || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Muskoge|Muskoge]] || NorthBắc AmericaMỹ || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Pomoan|Pomoan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tacanan|Tacanan]] || SouthNam AmericaMỹ || 7
|-
| [[Họ ngôn ngữ Arawan|Arawan]] || SouthNam AmericaMỹ || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Baining|Baining]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Barbacoan|Barbacoan]] || SouthNam AmericaMỹ || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chumashan|Chumashan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ East Strickland|East Strickland]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Goilalan|Goilalan]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kadugli-Krongo|Kadugli-Krongo]] || Africa || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Kartvelia|Kartvelia]] || Eurasia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kiwaian|Kiwaian]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kxa|Kxa]] || Africa || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Left May|Left May]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Marind|Marind]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nambiquaran|Nambiquaran]] || SouthNam AmericaMỹ || 6
|-
| [[South Bird's Head Family]] || Papunesia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Wakashan|Wakashan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 6
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Yenisei|Yenisei]] || Eurasia || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Zaparoan|Zaparoan]] || SouthNam AmericaMỹ || 6
|-
| [[Họ ngôn ngữ Abkhaz-Adyge|Abkhaz-Adyge]] || Eurasia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Caddoan|Caddoan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 5
|-
| [[HọHệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka|Chukotko-Kamchatka]] || Eurasia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Guahibo|Guahibo]] || SouthNam AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Guaicuruan|Guaicuruan]] || SouthNam AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Lengua-Mascoy|Lengua-Mascoy]] || SouthNam AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mirndi|Mirndi]] || Australia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Misumalpan|Misumalpan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nimboran|Nimboran]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nuclear Eleman|Nuclear Eleman]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Pauwasi|Pauwasi]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Sahaptian|Sahaptian]] || NorthBắc AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ South Omotic|South Omotic]] || Africa || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tirio|Tirio]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ West Bird's Head|West Bird's Head]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Xincan|Xincan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yanomam|Yanomam]] || SouthNam AmericaMỹ || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yareban|Yareban]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yuat|Yuat]] || Papunesia || 5
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chinook|Chinook]] || NorthBắc AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chonan|Chonan]] || SouthNam AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Eastern Jebel|Eastern Jebel]] || Africa || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Eastern Trans-Fly|Eastern Trans-Fly]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Huavean|Huavean]] || NorthBắc AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Iwaidjan Proper|Iwaidjan Proper]] || Australia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Jivaroan|Jivaroan]] || SouthNam AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kamakanan|Kamakanan]] || SouthNam AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Koman|Koman]] || Africa || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Maiduan|Maiduan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mangarrayi-Maran|Mangarrayi-Maran]] || Australia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Maningrida|Maningrida]] || Australia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mao|Mao]] || Africa || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nadahup|Nadahup]] || SouthNam AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ North Bougainville|NorthBắc Bougainville]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Sentani|Sentani]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Suki-Gogodala|Suki-Gogodala]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tama|Tama]] || Africa || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tangkic|Tangkic]] || Australia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Turama-Kikori|Turama-Kikori]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Walio|Walio]] || Papunesia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yokutsan|Yokutsan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yukaghir|Yukaghir]] || Eurasia || 4
|-
| [[Họ ngôn ngữ Arafundi|Arafundi]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Aymara|Aymara]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Bororoan|Bororoan]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Cahuapanan|Cahuapanan]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Charruan|Charruan]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Dizoid|Dizoid]] || Africa || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ East Bird's Head|East Bird's Head]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Giimbiyu|Giimbiyu]] || Australia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Jarrakan|Jarrakan]] || Australia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kalapuyan|Kalapuyan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Katla-Tima|Katla-Tima]] || Africa || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kawesqar|Kawesqar]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kayagar|Kayagar]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kolopom|Kolopom]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kuliak|Kuliak]] || Africa || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kwalean|Kwalean]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mairasi|Mairasi]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mongol-Langam|Mongol-Langam]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Peba-Yagua|Peba-Yagua]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Puri|Puri]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Saliban|Saliban]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Shastan|Shastan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tsimshian|Tsimshian]] || NorthBắc AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ West Bomberai|West Bomberai]] || Papunesia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yangmanic|Yangmanic]] || Australia || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Zamucoan|Zamucoan]] || SouthNam AmericaMỹ || 3
|-
| [[Họ ngôn ngữ Amto-Musan|Amto-Musan]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Araucanian|Araucanian]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Awin-Pa|Awin-Pa]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Baibai-Fas|Baibai-Fas]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Bayono-Awbono|Bayono-Awbono]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Boran|Boran]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Bulaka River|Bulaka River]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Bunaban|Bunaban]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Chimakuan|Chimakuan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Coosan|Coosan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Doso-Turumsa|Doso-Turumsa]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Eastern Daly|Eastern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ East Kutubu|East Kutubu]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Etrusco-Rhaetian|Etrusco-RhaetianRhaeto]] || Eurasia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Furan|Furan]] || Africa || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Garrwan|Garrwan]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Haida|Haida]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Harakmbut|Harakmbut]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Hatam-Mansim|Hatam-Mansim]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Hibito-Cholon|Hibito-Cholon]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Huarpean|Huarpean]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Hurro-Urarti|Hurro-Urarti]] || Eurasia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Inanwatan|Inanwatan]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Jarawa-Onge|Jarawa-Onge]] || Eurasia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Jicaquean|Jicaquean]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kakua-Nukak|Kakua-Nukak]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kariri|Kariri]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Katukinan|Katukinan]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kaure-Narau|Kaure-Narau]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Keresan|Keresan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Konda-Yahadian|Konda-Yahadian]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Koreanic|KoreanicTriều Tiên]] || Eurasia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kresh-Aja|Kresh-Aja]] || Africa || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Kwomtari|Kwomtari]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Lencan|Lencan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Lepki-Murkim|Lepki-Murkim]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Limilngan|Limilngan]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Manubaran|Manubaran]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Marrku-Wurrugu|Marrku-Wurrugu]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Mombum|Mombum]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Monumbo|Monumbo]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Namla-Tofanma|Namla-Tofanma]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ North-Eastern Tasmania|North-Eastern Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Northern Daly|Northern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Nyimang|Nyimang]] || Africa || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Pahoturi|Pahoturi]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Palaihnihan|Palaihnihan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Piawi|Piawi]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Rashad|Rashad]] || Africa || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Senagi|Senagi]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Somahai|Somahai]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ South-Eastern Tasmania|South-Eastern Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Southern Daly|Southern Daly]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tarascan|Tarascan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Taulil-Butam|Taulil-Butam]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Teberan|Teberan]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Temein|Temein]] || Africa || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Tequistlatecan|Tequistlatecan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Ticuna-Yuri|Ticuna-Yuri]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Uru-Chipaya|Uru-Chipaya]] || SouthNam AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Western Tasmania|Western Tasmania]] || Australia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Wintuan|Wintuan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yawa|Yawa]] || Papunesia || 2
|-
| [[Họ ngôn ngữ Yuki-Wappo|Yuki-Wappo]] || NorthBắc AmericaMỹ || 2
|-
| [[Tiếng Abinomn|Abinomn]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Abun|Abun]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Adai|Adai]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Aewa|Aewa]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Aikanã|Aikanã]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ainu (Japan)|Ainu (Japan)]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Alsea|Alsea]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Andaqui|Andaqui]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Andoque|Andoque]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Anem|Anem]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Ap Ma|Ap Ma]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Arutani|Arutani]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Atacame|Atacame]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Atakapa|Atakapa]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Banaro|Banaro]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Bangime|Bangime]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Basque|Basque]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Beothuk|Beothuk]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Berta|Berta]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Betoi|Betoi]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Bilua|Bilua]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Birri|Birri]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Bogaya|Bogaya]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Burmeso|Burmeso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Burushaski|Burushaski]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Camsá|Camsá]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Candoshi-Shapra|Candoshi-Shapra]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Canichana|Canichana]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cayubaba|Cayubaba]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cayuse|Cayuse]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chimariko|Chimariko]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chiquitano|Chiquitano]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chitimacha|Chitimacha]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Chono|Chono]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Coahuilteco|Coahuilteco]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cofán|Cofán]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Comecrudo|Comecrudo]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cotoname|Cotoname]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Cuitlatec|Cuitlatec]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Culli|Culli]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Damal|Damal]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Dem|Dem]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Dibiyaso|Dibiyaso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Duna|Duna]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Elamite|Elamite]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Elseng|Elseng]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Esselen|Esselen]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Fasu|Fasu]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Fulniô|Fulniô]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Gagadu|Gagadu]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Guachi|Guachi]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Guaicurian|Guaicurian]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Guamo|Guamo]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Guató|Guató]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Gule|Gule]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Gumuz|Gumuz]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Guriaso|Guriaso]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Hadza|Hadza]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Hattic|Hattic]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Hruso|Hruso]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Iberian|Iberian]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Irántxe|Irántxe]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Itonama|Itonama]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Jalaa|Jalaa]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Jirajaran|Jirajaran]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kaki Ae|Kaki Ae]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kamula|Kamula]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kanoê|Kanoê]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kapori|Kapori]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Karankawa|Karankawa]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Karok|Karok]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kehu|Kehu]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kembra|Kembra]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kenaboi|Kenaboi]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Kibiri|Kibiri]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kimki|Kimki]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Klamath-Modoc|Klamath-Modoc]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kol (Papua New Guinea)|Kol (Papua New Guinea)]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kosadle|Kosadle]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kujarge|Kujarge]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Kunama|Kunama]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Kungarakany|Kungarakany]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Kunza|Kunza]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kuot|Kuot]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Kusunda|Kusunda]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Kutenai|Kutenai]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Kwaza|Kwaza]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Laal|Laal]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Lafofa|Lafofa]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Laragia|Laragia]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Lavukaleve|Lavukaleve]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Leco|Leco]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Lule|Lule]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Máku|Máku]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Maratino|Maratino]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Massep|Massep]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Matanawí|Matanawí]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mato Grosso Arára|Mato Grosso Arára]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mawes|Mawes]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Maybrat|Maybrat]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Meroitic|Meroitic]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Mimi-Gaudefroy|Mimi-Gaudefroy]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Minkin|Minkin]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Mochica|Mochica]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Molale|Molale]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Molof|Molof]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Mor (Bomberai Peninsula)|Mor (Bomberai Peninsula)]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Morori|Morori]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Mosetén-Chimané|Mosetén-Chimané]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Movima|Movima]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mpur|Mpur]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Muniche|Muniche]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Mure|Mure]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nara|Nara]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Natchez|Natchez]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Nihali|Nihali]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Nivkh|Nivkh]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Odiai|Odiai]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Omurano|Omurano]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Ongota|Ongota]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Oti|Oti]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Otomaco|Otomaco]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Oyster Bay-Big River-Little Swanport|Oyster Bay-Big River-Little Swanport]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Páez|Páez]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Pankararú|Pankararú]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Papi|Papi]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Pawaia|Pawaia]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Payagua|Payagua]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Pele-Ata|Pele-Ata]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Pirahã|Pirahã]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Puelche|Puelche]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Puinave|Puinave]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Pumé|Pumé]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Puquina|Puquina]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Purari|Purari]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Pyu (Papua New Guinea)|Pyu]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Ramanos|Ramanos]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Salinan|Salinan]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Sandawe|Sandawe]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Sapé|Sapé]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Sause|Sause]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Savosavo|Savosavo]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sechuran|Sechuran]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Seri|Seri]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Shabo|Shabo]] || Africa || 1
|-
| [[Tiếng Shom Peng|Shom Peng]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Siuslaw|Siuslaw]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Suarmin|Suarmin]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sulka|Sulka]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sumerian|Sumerian]] || Eurasia || 1
|-
| [[Tiếng Tabo|Tabo]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Taiap|Taiap]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Takelma|Takelma]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tallán|Tallán]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tambora|Tambora]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Sumeri|Tanahmerah]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Taruma|Taruma]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Taushiro|Taushiro]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Timote-Cuica|Timote-Cuica]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Timucua|Timucua]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tinigua|Tinigua]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tiwi|Tiwi]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Tonkawa|Tonkawa]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Touo|Touo]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Trumai|Trumai]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tunica|Tunica]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Tuxá|Tuxá]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Umbugarla|Umbugarla]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Urarina|Urarina]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Usku|Usku]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Vilela|Vilela]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Wadjiginy|Wadjiginy]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Wageman|Wageman]] || Australia || 1
|-
| [[Tiếng Waorani|Waorani]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Warao|Warao]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Washo|Washo]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Wiru|Wiru]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Xukurú|Xukurú]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yale|Yale]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yámana|Yámana]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yana|Yana]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yele|Yele]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yerakai|Yerakai]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yetfa|Yetfa]] || Papunesia || 1
|-
| [[Tiếng Yuchi|Yuchi]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yuracaré|Yuracaré]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yurumanguí|Yurumanguí]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Yuwana|Yuwana]] || SouthNam AmericaMỹ || 1
|-
| [[Tiếng Zuni|Zuni]] || NorthBắc AmericaMỹ || 1
|-
| [[HọCác ngôn ngữ LSFic|LSFic]] || (sign) || 32
|-
| [[HọCác ngôn ngữ ASLic|ASLic]] || (sign) || 20
|-
| [[HọCác ngôn ngữ BSLic|BSLic]] || (sign) || 10
|-
| [[HọCác ngôn ngữ Arab Sign|Arab Sign]] || || 6
|-
| [[HọCác ngôn ngữ Russian Sign|Russian Sign]] || || 6
|-
| [[HọCác ngôn ngữ CSLic|CSLic]] || (sign) || 5
|-
| [[HọCác ngôn ngữ DGSic|DGSic]] || (sign) || 4
|-
| [[HọCác ngôn ngữ JSLic|JSLic]] || (sign) || 3
|-
| [[HọCác ngôn ngữ Old Chiangmai-Bangkok-Haiphong Sign|Old Chiangmai-Bangkok-Haiphong Sign]] || || 3
|-
| [[HọCác ngôn ngữ Spanish Sign|Spanish Sign]] || || 3
|-
| [[HọCác ngôn ngữ Paraguay-Uruguay Sign|Paraguay-Uruguay Sign]] || || 2
|-
| [[HọCác ngôn ngữ Providencia-Cayman Sign|Providencia-Cayman Sign]] || || 2
|-
| [[Tiếng Afghan Sign|Afghan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Albanian Sign|Albanian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Argentine Sign|Argentine Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Armenian Sign|Armenian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bamako Sign|Bamako Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Brazilian Sign|Brazilian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Burkina Faso Sign|Burkina Faso Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ecuadorian Sign|Ecuadorian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Estonian Sign|Estonian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Guatemalan Sign|Guatemalan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Hausa Sign|Hausa Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Indian Sign|Indian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Kenyan Sign|Kenyan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Lyons Sign|Lyons Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Maltese Sign|Maltese Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mauritian Sign|Mauritian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mofu-Gudur Sign|Mofu-Gudur Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mozambican Sign|Mozambican Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Nepalese Sign|Nepalese Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Pakistan Sign|Pakistan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Penang Sign|Penang Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Persian Sign|Persian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Rennellese Sign|Rennellese Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Salvadoran Sign|Salvadoran Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Saudi Arabian Sign|Saudi Arabian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Sri Lankan Sign|Sri Lankan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Tanzanian Sign|Tanzanian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Tijuana Sign|Tijuana Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Turkish Sign|Turkish Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Venezuelan Sign|Venezuelan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Yoruba Sign|Yoruba Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Zambian Sign|Zambian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Zimbabwe Sign|Zimbabwe Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Adamorobe Sign|Adamorobe Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Alipur Sign|Alipur Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Al-Sayyid Bedouin Sign|Al-Sayyid Bedouin Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ban Khor Sign|Ban Khor Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bengkala Sign|Bengkala Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bribri Sign|Bribri Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Brunca Sign|Brunca Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Bura Sign|Bura Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Chatino Sign|Chatino Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Enga Sign|Enga Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ghandruk Sign|Ghandruk Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Ghardaia Sign|Ghardaia Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Guinea-Bissau Sign|Guinea-Bissau Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Inuit Sign|Inuit Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Jamaican Country Sign|Jamaican Country Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Jhankot Sign|Jhankot Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Jumla Sign|Jumla Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Kajana Sign|Kajana Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Keresan Pueblo Indian Sign|Keresan Pueblo Indian Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mardin Sign|Mardin Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Martha's Vineyard Sign|Martha's Vineyard Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Mbour Sign|Mbour Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Nanabin Sign|Nanabin Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Nicaraguan Sign|Nicaraguan Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Old Kentish Sign|Old Kentish Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Original Costa Rican Sign|Original Costa Rican Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Tebul Sign|Tebul Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Urubú-Kaapor Sign|Urubú-Kaapor Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Yolngu Sign|Yolngu Sign]] || || 1
|-
| [[Tiếng Yucatec Maya Sign|Yucatec Maya Sign]] || || 1
|}