Khác biệt giữa các bản “Glottolog”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
Trong một số trường hợp, tên ngôn ngữ được sử dụng trong các mục trong thư mục trong ''Langdoc'' được xác định bởi tiêu chuẩn ISO hoặc '''mã Glottolog'''. Đây là một lĩnh vực mở rộng đang thực hiện. Glottolog khác với những phương cách bị động khác: Đáng chú ý là nó tách biệt với một điểm vị trí duy nhất trên một bản đồ tại trung tâm địa lý của nó, tức là không cung cấp thông tin về dân tộc học hoặc nhân khẩu. Liên kết bên ngoài được cung cấp theo tiêu chuẩn [[ISO]], [[Ethnologue]], và cơ sở dữ liệu ngôn ngữ trực tuyến khác.
 
Phiên bản 2.2 đã được công bố trực tuyến trong năm 2013, và được cấp phép theo ''Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License''. Phiên bản 2.4 đã được xuất bản vào năm 2015.
 
== Các họ ngôn ngữ ==
Trong bảng dưới đây liệt kê các "họ", từ được dùng tạm khi chưa rõ trong Vi-wiki đã có bài và phân loại. Xin hãy sửa nếu có thông tin.
 
{| class="wikitable sortable"