Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đại thành tựu”

|Ngài vốn là 1 tiều phu nghèo khó và luôn bị ám ảnh bởi sự giàu sang
|-
|64
|'''Babhahi'''
|
|Người lấy sữa từ nước
|
|Thành Dhanjura
|
|Một Yogi
|
|Yoga Chuyển di thần thức , Thiền Đại Thủ ấn
|
|12 năm
|
|Sau khi chuyển xác phàm thành thân ánh sáng ngài đi vào cõi các Dakas
|
|-
|65
|
|
|
|-
|66
|
|
|
|-
|67
|
|
|
|-
|68
|
|
|
|-
|69
|
|
|
|-
|70
|
|